فیبروز ابرو کرج

فیبروز ابرو کرج

فیبروز ابرو کرج میکروبلیدینگ ابرو  به روش فیبروز در کرج میکروبلیدینگ ابرو به روش فیبروز، پيگمنتر ليدا رهامي،ظریف ترین هاشور مویی با متد فیبروز . داراي گواهينامه از سازمان فني و حرفه اي و دارای مدرک مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای کشور وعضو اکادمی فیبروز اروپا. قبل از انجام ميكرو در صورت انتخاب رنگ روشن ابروها را رنگ كرده و تا حد امكان اصلاح كنيد قبل از انجام كار طراحي و قرينه سازي متناسب با چهره و سليقه شما انجام ميگردد با بكارگيري از بهترين رنگ هاي امريكا و كانادا والمان تمامي لوازم استريل يكبار مصرف و مورد تاييد پزشكان ميباشد مدرس متخصص و دوره دیده ليدا رهامي در

event_note
close

فیبروز ابرو کرج میکروبلیدینگ ابرو  به روش فیبروز در کرج میکروبلیدینگ ابرو به روش فیبروز، پيگمنتر ليدا رهامي،ظریف ترین هاشور مویی با متد فیبروز . داراي گواهينامه از سازمان فني و حرفه اي و دارای مدرک مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای کشور وعضو اکادمی فیبروز اروپا. قبل از انجام ميكرو در صورت انتخاب رنگ روشن ابروها را رنگ كرده و تا حد امكان اصلاح كنيد قبل از انجام كار طراحي و قرينه سازي متناسب با چهره و سليقه شما انجام ميگردد با بكارگيري از بهترين رنگ هاي امريكا و كانادا والمان تمامي لوازم استريل يكبار مصرف و مورد تاييد پزشكان ميباشد مدرس متخصص و دوره دیده ليدا رهامي در

Read more