آرایشگاه هاشور ابرو در کرج

آرایشگاه هاشور ابرو در کرج : هاشور به وسیله خطوطی که در جهت رویش موی ابرو، ترسیم می کند سبب زیباتر شدن و پر پشت تر به نظر رسیدن آن می شود.